VšEOBECNÁ CHIRURGIA

V rámci všeobecnej (jednodňovej) chirurgie sa na našom pracovisku vykonávajú tieto zákroky:

• Operácia jednoduchých prietrží.
• Operácie jednoduchých prietrží s použitím sieťky.
• Transrektálna polypektómia.
• Operačná extrakcia osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov.
• Exstirpácia sakrálneho dermoidu.
• Operácia varixov dolných končatín.
• Operácia análnych fistúl a fisúr – (nízkych).
• Exstirpácia benigných a maligných nádorv kože, podkožia a svalu.
• Laparoskopická cholecystektómia.
• Operácia hemoroidov.
• Odstránenie hemoroidov elastickou ligatúrou.
• Vytvorenie alebo rekonštrukcia arteriovenóznej fistuly pri chronickej liečbe hemodialýzou.
• Exstirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy.
• Exstirpácia gangliómu.
• Laparoskopická apendektómia (pre chronické ochorenie apendixu).
• Zrušenie arteriovenóznej fistuly.
• Laparoskopické operácie jednoduchých prietrží.

Ak ste objednaný na zákrok v našom zdravotníckom zariadení - jednodňová chirurgia, hláste sa na príjem na recepcii 
v hlavnom vestibule budovy ORL.

Jednodňovú chirurgiu na našom pracovisku vykonávajú
MUDr. Róbert Doričko
MUDr. Marián Regec