VšEOBECNÁ CHIRURGIA

V rámci všeobecnej (jednodňovej) chirurgie sa na našom pracovisku vykonávajú tieto zákroky:

• Operácie slabinovej hernie.
• Operácie slabinovej hernie s použitím sieťky.
• Laparoskopické operácie slabinovej hernie.
• Operácie pupočnej hernie.
• Operácie hernie prednej brušnej steny.

• Operácie hydrokély.
• Laparoskopické operácie apendixu.
• Laparoskopická cholecystektómia.
• Laparoskopické výkony diagnostické.

• Operácie análnych fisúr a fistúl.
• Operácie hemoroidov.
• Odstránenie hemoroidov elastickou ligatúrou.
• Laserová hemoroidoplastika (LHP) Biolitec - NOVINKA

• Transrektálna polypektómia.
• Exstirpácie benígnych a malígnych nádorov kože s prípadnou lalokovou plastikou.
• Exstirpácie lymfatických uzlín.
• Exstirpácia sakrálneho dermoidu.
• Diagnostické biopsie kože, podkožia a svalov.
• Exstirpácie gangliómu.

• Exstirpácie benígneho nádoru prsníka.

• Operácie šliach (operácie Achilovej šľachy, sutura a tenolýza šliach extenzorov a flexorov ruky).
• Operačná extrakcia osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov.
• Vytvorenie alebo rekonštrukcia arteriovenóznej fistuly pri chronickej liečbe hemodialýzou.
• Zrušenie arteriovenóznej fistuly.


Ak ste objednaný na zákrok v našom zdravotníckom zariadení - jednodňová chirurgia, hláste sa na príjem na recepcii 
v hlavnom vestibule budovy ORL.

Jednodňovú všeobecnú chirurgiu na našom pracovisku vykonávajú
MUDr. Róbert Doričko
MUDr. Pavol Olach
MUDr. Marián Regec