OTORINOLARYNGOLÓGIA

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, ORL Humenné s.r.o. pôsobí v oblasti špecializovaná ambulantná starostlivosť, špecializovaná jednodňová zdravotná starostlivosť a ústavná starostlivosť v odbore otorinolaryngológia.

Zmluvou s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je zriadené na pracovisku
ORL Humenné ,s.r.o. špecializované výučbové zariadenie Klinika otorinolaryngológie na zabezpečenie realizácie praktickej časti špecializačného štúdia pre špecializačný odbor otorinolaryngológia - zdravotnícke povolanie lekár.

Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytujeme v štyroch ORL ambulanciách:

  1. miesto výkonu – Nemocničná 29, Humenné,
  2. miesto výkonu – Ulica 1. mája 2045/21, Poliklinika 5. poschodie.

Ďalšia zdravotná starostlivosť (špecializovaná jednodňová zdravotná starostlivosť, ústavná starostlivosť) je poskytovaná na 58 lôžkach a v 5 operačných sálach v samostatnej dvojposchodovej budove, ktorá spĺňa najprísnejšie hygienicko-technické normy a predpisy s vlastným parkoviskom.

Sme zmluvným partnerom všetkých poisťovní v SR.
Pracovisko má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016.

PREHĽAD zÁKROKOV

• Endoskopická adenotómia: odstránenie zväčšenej nosohltanovej mandle štandardne v celkovej anestézii za použitia endoskopickej techniky.
• Tonzilotómia: operačné zmenšenie podnebných mandlí u detí.
• Tonzilektómia: operačné odstránenie podnebných mandlí v lokálnej alebo celkovej anestézii.
• Uvulopalatoplastika: operačný zákrok na zmiernenie resp. odstránenia chrápania.
• Odstraňovanie nezhubných nádorov dutiny ústnej, jazyka, mandlí.
• Laryngomikrochirurgické zákroky na hlasivkách.
• Diagnostika, chirurgická liečba a manažment pacientov so zhubným ochorením nádorov hlavy a krku.
• Septoplastika: operácia nosovej priehradky.
• Septorinoplastika: korektívna operácia vonkajšieho nosa (s čiastočnou úhradou pacientom 500€).
• Funkčná endoskopická chirurgia: endoskopické operácie prínosových dutín a nosovej dutiny.
• Aurikuloplastika: korektívna operácia odstávajúcich ušníc (na priamu úhradu pacientom 650€).
• Operácie vonkajšieho zvukovodu: nádory, exostózy.
• Operácie na strednom uchu: sanačné operácie, plastika blany bubienka, rekonštrukčné operácie na sluchových kostičkách vrátane výkonov na strmienku, inzercia ventilačných trubičiek.
• Výkony na krku: exstirpácie lymfatických uzlín, mediálnej a laterálnej krčnej cysty, vrátane náročných onkologických operácii – blokové krčné disekcie.
• Odstraňovanie zhubných a nezhubných nádorov kože v spolupráci s plastickým chirurgom.
• Operácie štítnych žliaz za štandardného použitia monitoringu návratného nervu
• Operácie slinných žliaz: exstirpácia príušnej slinnej žľazy za štandardného použitia monitoringu tvárového nervu, exstirpácia podsánkovej slinnej žľazy, exstirpácia slinných kameňov, operačné riešenie ranuly podjazykovej slinnej žľazy.
• Endoskopické vyšetrenie nosovej dutiny, prínosových dutín, hltana, hrtana, pažeráka, priedušnice a priedušiek (ezofagoskopia, bronchoskopia) v prípade potreby aj s extrakciou cudzích telies.

ODBORNOSŤ

Liečebno-preventívnu starostlivosť poskytuje vysokokvalifikovaný zdravotnícky personál, ktorý je na vysokej profesionálnej úrovni, má dlhoročné skúsenosti a je pripravený poskytovať služby na nadštandardnej úrovni.

TECHNICKÉ VYBAVENIE

Najmodernejšie prístrojové a nástrojové vybavenie v kombinácii so skúsenosťou a najnovšími medicínskymi poznatkami sú nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti.
Štandardnou súčasťou vybavenia štyroch ambulancií je ORL vyšetrovacia jednotka s diagnostickým mikroskopom, flexibilným fibronazolaryngoskopom s možnosťou databázovania, sinoskopom, elektrokauterom, odsávačkou, prístrojom na videolaryngostroboskopiu, čo umožňuje komplexnú diagnostiku ochorení hlavy a krku.

Súčasťou vybavenia ambulantnej zložky sú dve audiologické pracoviská vybavené tichou komorou s klinickým audiometrom, klinickým tympanometrom, prístrojom na meranie otoakustických emisií, na ktorých pracujú audiologické sestry s ukončenou špecializáciou v danom odbore.

Ústavná starostlivosť je poskytovaná na ORL oddelení, ktoré je vybavené trojlôžkovými a dvojlôžkovými izbami s vlastným sociálnym zariadením, k dispozícii je jedenásť moderne zariadených nadštandardných izieb.
Operačné výkony sú realizované v piatich klimatizovaných operačných sálach so zabudovanou výkonnou vzduchotechnikou.

Ročne zoperujeme viac ako 3000 pacientov v celkovej anestézii.
Časť výkonov je realizovaná v režime jednodňovej chirurgie, to znamená, že pacient po výkone v celkovej anestézii odchádza ešte v ten istý deň, prípadne na druhý deň do domáceho ošetrenia.