OTORINOLARYNGOLÓGIA

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, ORL Humenné s.r.o. pôsobí v oblasti špecializovaná ambulantná starostlivosť, špecializovaná jednodňová zdravotná starostlivosť a ústavná starostlivosť v odbore otorinolaryngológia.

Zmluvou s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je zriadené na pracovisku ORL Humenné ,s.r.o. špecializované výučbové zariadenie Klinika otorinolaryngológie na zabezpečenie realizácie praktickej časti špecializačného štúdia pre špecializačný odbor otorinolaryngológia /zdravotnícke povolanie lekár/.

Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytujeme na troch ORL ambulanciách:

  1. miesto výkonu – ulica 1. mája 2045/21, Poliklinika 5. poschodie.
  2. miesto výkonu – Nemocničná 29, Humenné, príjmová a konziliárna ambulancia pri ORL oddelení.

Ďalšia zdravotná starostlivosť (špecializovaná jednodňová zdravotná starostlivosť, ústavná starostlivosť) je poskytovaná na 56 ORL lôžkach v samostatnej dvojposchodovej budove, ktorá spĺňa najprísnejšie hygienicko-technické normy a predpisy, na celkovej rozlohe viac ako 3 000 m2 s vlastným parkoviskom.

Sme zmluvným partnerom všetkých poisťovní v SR.
Pracovisko má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008.

ODBORNOSŤ

Liečebno preventívnu starostlivosť poskytuje vysokokvalifikovaný zdravotnícky personál, ktorý je na vysokej profesionálnej úrovni, má dlhoročné skúsenosti a je pripravený poskytovať služby na nadštandardnej úrovni.

TECHNICKÉ VYBAVENIE

Najmodernejšie prístrojové a nástrojové vybavenie v kombinácii so skúsenosťou a najnovšími medicínskymi poznatkami sú nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti.
 
Súčasťou vybavenia ambulantnej zložky sú dve audiologické pracoviská vybavené tichou komorou s klinickým audiometrom ,klinickým tympanometrom,prístrojom na meranie otoakustických emisií, na ktorých pracujú audiologické sestry s ukončenou špecializáciou v danom odbore.
 
Štandardnou súčasťou vybavenia ambulancií je ORL vyšetrovacia jednotka s diagnostickým mikroskopom, sinoskopom,  elektrokauterom, odsávačkou, prístrojom na videolaryngostroboskopiu, čo umožňuje komplexnú diagnostiku ochorení hlavy a krku.
Ústavná starostlivosť je poskytovaná na ORL oddelení, ktoré je vybavené trojlôžkovými izbami s vlastným sociálnym zariadením, k dispozícii je sedem moderne zariadených nadštandardných izieb.
 
Operačné výkony sú realizované na dvoch klimatizovaných operačných sálach so zabudovanou výkonnou vzduchotechnikou.
 
Ročne zoperujeme viac ako 3000 pacientov, z toho v celkovej anestéze v priemere 2800–2900 pacientov.
 
Časť výkonov je realizovaná v režime jednodňovej chirurgie, to znamená , že pacient po výkone v celkovej anestézii odchádza ešte v ten istý , prípadne na druhý deň do domáceho ošetrenia.