AMBULANCIE

Ambulancia č.1 057/33 37 281
Ambulancia č.2 057/33 37 282

ODDELENIE

057/33 37 286

RECEPCIA

057/33 37 280

ObJEDNÁVANIE
NA OpERAČNÝ ZÁKROK0917 676 715