UROLÓGIA

V rámci jednodňovej chirurgie v odbore urológia sa na našom pracovisku vykonávajú tieto zákroky:
• orchiektómia pre karcinóm prostaty
• resekcia kondylomat na penise
• odstránenie ureterálnej endoprotézy-JJ-stentu
• operácia fimózy-cirkumcízia zo zdravotných dôvodov
• divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
• resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
• operácia jednoduchej hydrokély u mužov
• frenuloplastika pre frenulum breve penis
• resekcia karunkuly uretry
• dilatácia striktúry uretry
• diagnostická cystoskopia /biopsia močového mechúra/JEDNODŇOVÚ CHIRURGIU V ODBORE UROLÓGIA NA NAŠOM PRACOVISKU VYKONÁVA:

MUDR. VIKTOR MICHALIDES
MUDR. STANISLAV MATISKO

Objednávanie pacientov:
Urologické centrum s.r.o. t.č.: 057 3920 553 v čase od 11.00 -12.00.hod. denne

Ak ste objednaný na zákrok v našom zdravotníckom zariadení - jednodňová chirurgia, hláste sa na príjem na recepcii
v hlavnom vestibule budovy ORL.

V rámci odboru urológia sme zmluvným partnerom
Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. a zdravotnej poisťovne Union a.s.