LEKÁRSKY TÍM

MUDR. IGOR HRISEŇKO sT.

Primár


MUDR. IGOR HRISEŇKO ml.

Otorinolaryngológ

MUDR. STANISLAVA KUCHTOVÁ

Otorinolaryngológ

MUDR. LENKA NOVÁKOVÁ

Otorinolaryngológ

MUDR. DÁVID MATO-LUKÁČ

Otorinolaryngológ

MUDr. VIKTOR POPOVIČ

Otorinolaryngológ

MUDR. DIANA Horvát HRISEŇKOVÁ

Otorinolaryngológ

MUDR. ANNA jevčákovÁ

Sekundárny lekár

MUDR. MÁRIA KARCHOVÁ

Sekundárny lekár

MUDR. VIKTÓRIA Žeňuchová

Sekundárny lekár

Mudr. Michal bandurič

Sekundárny lekár

Mudr. martin hirjak

Sekundárny lekár

mudr. richard baran

Sekundárny lekár

ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL

MGR. MARCELA BALOGAČOVÁ

Vedúca sestra

ANESTÉZIOLÓGOVIA

MUDR. SERGEJ SUŠKO

Anestéziológ

MUDR. GALINA BINDASOvÁ

Anestéziológ

MUDR. PETRA KONCOVÁ

Anestéziológ

MUDr. Andrea Hennelová

Anesteziológ

MUDR. JAROSLAV KUBÍK

Anesteziológ