LEKÁRSKY TÍM

MUDR. IGOR HRISEŇKO

Primár


MUDR. IGOR HRISEŇKO

Otorinolaryngológ

MUDR. PATRIK SIVČO

Otorinolaryngológ

MUDR. STANISLAVA KUCHTOVÁ

Otorinolaryngológ

MUDR. LENKA NOVÁKOVÁ

Otorinolaryngológ

MUDR. DÁVID MATO-LUKÁČ

Sekundárny lekár

MUDR. VIKTOR POPOVIČ

Sekundárny lekár

MUDR. DIANA Horvát HRISEŇKOVÁ

Sekundárny lekár

MUDR. ANNA jevčákovÁ

Sekundárny lekár

MUDR. MÁRIA KARCHOVÁ

Sekundárny lekár

MUDR. VIKTÓRIA Žeňuchová

Sekundárny lekár

Mudr. Michal bandurič

Sekundárny lekár

Mudr. martin hirjak

Sekundárny lekár

mudr. richard baran

Sekundárny lekár

ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL

MGR. MARCELA BALOGAČOVÁ

Vedúca sestra

ANESTÉZIOLÓGOVIA

MUDR. SERGEJ SUŠKO

Anestéziológ

MUDR. GALINA BINDASOvÁ

Anestéziológ

MUDR. PETRA KONCOVÁ

Anestéziológ