PONUKA ŠTIPENDIA:

Vážení študenti,
vedenie špecializovanej nemocnice ORL Humenné Vám ponúka možnosť získať finančnú podporu v štúdiu medicíny, letnú odbornú prax a následne ponuku pracovného miesta na pozíciu lekár.

Štipendium zahŕňa finančnú podporu v sume 300 eur mesačne.

Kto sa môže o štipendium uchádzať?

Študenti medicíny od 4. ročníka, ktorí majú záujem o odbor otorinolaryngológia a sú rozhodnutí pre prácu v danom odbore.

Podmienky:

Od pridelenia štipendia je študent povinný absolvovať letnú odbornú prax v ORL Humenné v trvaní jedného mesiaca.
Po ukončení štúdia nástup na pozíciu lekár v špecializovanej nemocnici ORL Humenné s.r.o.

V prípade záujmu nás kontaktuje na primar@orlhe.sk

MUDr. Igor Hriseňko

Primár ORL Humenné s.r.o.