JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA

V rámci jednodňovej chirurgie sa na našom pracovisku vykonávajú tieto zákroky:

• operácia jednoduchých prietrží
• operácie jednoduchých prietrží s použitím sieťky
• transrektálna polypektómia
• operačná extrakcia osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov
• exstirpácia sakrálneho dermoidu
• operácia varixov dolných končatín
• operácia análnych fistúl a fisúr – (nízkych)
• extirpácia benigných a maligných nádorv kože, podkožia a svalu
• laparoskopická cholecystektómia
• operácia hemoroidov
• odstránenie hemoroidov elastickou ligatúrou
• vytvorenie alebo rekonštrukcia arteriovenóznej fistuly pri chronickej liečbe hemodialýzou
• exstirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy
• exstirpácia gangliómu
• laparoskopická apendektómia (pre chronické ochorenie apendixu)
• zrušenie arteriovenóznej fistuly
• laparoskopické operácie jednoduchých prietrží.

Ak ste objednaný na zákrok v našom zdravotníckom zariadení - jednodňová chirurgia, hláste sa na príjem na recepcii 
v hlavnom vestibule budovy ORL.

Jednodňovú chirurgiu na našom pracovisku vykonávajú
MUDr. Róbert Doričko
MUDr. Marián Regec